Özgeçmiş


2019 senesinde, Pieter Snapper’ın Elektronik Kompozisyon sınıfına katılmasıyla bu alana ilgi
duymaya başladı. Aynı sene, çeşitli projelerde Pieter Snapper’ın asistanlığını yaptı. 2020
yılında İTÜ – Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) ‘nin Ses Mühendisliği ve Tasarımı
bölümünde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Klasik müzik alanında birçok projede asistanlık
ve mühendislik yaptı.

In 2019, she became interested in this field when joined the Pieter Snapper’s Electronic
Composition class. In the same year, she assisted Pieter Snapper in various projects. In 2020,
she started her master’s degree in Sound Engineering and Design at ITU – Center for
Advanced Studies in Music (MIAM). She worked as an assistant and engineer in many
projects in the field of classical music.

BarkoFilm
G-KYT2YQW47L